Over de stichting

De Cacaofabriek is een plek van kunst & inspiratie, creativiteit & ontmoeting. Het is een culturele en creatieve hotspot voor de bevolking van Helmond en de regio Zuid-Oost Brabant. Een eigentijdse ontmoetingsplaats voor creatieve geesten en cultuurliefhebbers, oud en jong. De Cacaofabriek biedt een eigentijds programma op het vlak van beeldende kunst, design, (pop)muziek, film en culturele evenementen. Daarbij bieden we een podium aan talenten uit stad en regio. En geven we inwoners en instellingen letterlijk en figuurlijk de ruimte en de ondersteuning om in co-creatie creatieve initiatieven te ontwikkelen en in de spotlights te zetten. Daarmee voortdurend een bijdrage leverend aan het culturele en creatieve leven in Helmond en haar regio.

Statutaire naam: Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek
RSIN / fiscaal nummer: 851813720
Bezoekadres: Cacaokade 1, 5705 LA Helmond
E-mail: info@cacaofabriek.nl 
Website: www.cacaofabriek.nl
KvK nummer: 55676324
IBAN / bankrekening nummer: NL05RABO 0131 0963 38

Bestuur Stichting

Het bestuur van Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek wordt gevormd door:

 • Interim directeur-bestuurder: Wim Hillenbrink
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Cacaofabriek wordt gevormd door:

 • Voorzitter: Peter Adriaans
 • Secretaris: Willem van Zantvoort
 • Raad van Toezicht-lid: Hans Dubach
Formele doelstelling
 1. De stichting heeft ten doel: het bieden van ondersteuning aan en versterken en promoten van culturele activiteiten, zoals ondermeer op het gebied van beeld en geluid, muziek, schilderkunst, alsmede het stimuleren en exposeren van beeldende kunst in de Gemeente Helmond in de ruimste zin van het woord en het verzorgen van daaraan gerelateerd gastheerschap op horeca- en culinair gebied, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting dient het algemeen belang.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van muziekevenementen, filmvoorstellingen en evenementen, fotografietentoonstellingen en tentoonstellingen op het gebied van schilderkunst en beeldende kunst.
 5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling:
  De stichting is opgericht om ‘in De Cacaofabriek – met name door de programmering van (pop)muziek, bijzondere (art house)films en exposities – een speciale bijdrage te leveren aan het culturele leven in Helmond, in de regio Helmond en in de provincie Noord-Brabant en om de regionale/nationale uitstraling van de gemeente Helmond te helpen versterken’.
 
Beloningsbeleid

De directeur-bestuurder heeft een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de CAO van De Cacaofabriek. De Raad van Toezicht ontvangt een onkostenvergoeding.

 
Jaarcijfers

De definitieve jaarcijfers zijn hier in te kijken.
 

Rapport inzake de jaarrekening “Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek” 2022
Rapport inzake de jaarrekening “Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek” 2021
Rapport inzake de jaarrekening “Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek” 2020
Rapport inzake de jaarrekening “Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek” 2019
Rapport inzake de jaarrekening “Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek” 2018

 

Activiteiten

Kijk hier voor een terugblik naar de gerealiseerde activiteiten in 2020.

 

WNT

WNT verantwoording 2022
WNT verantwoording 2021
WNT verantwoording 2020
WNT verantwoording 2019
WNT verantwoording 2018
WNT verantwoording 2017

ANBI

Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022.

Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021.

Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020.

Cacaofabriek logo

Kies een taal