Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy policy

Versie 27-10-2020


1. Algemeen

In dit privacy statement, legt De Cacaofabriek uit hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je gebruikmaakt van de website van De Cacaofabriek. De Cacaofabriek is de gegevensverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Dit statement is van toepassing op alle gebruik van jouw persoonsgegevens zoals verzameld door De Cacaofabriek, via de website of op andere wijze.


1.1 Gegevens die worden vastgelegd bij gebruikmaking van een dienst
Als je gebruikmaakt van onze diensten of producten, hebben wij gegevens van je nodig. Die gegevens kun je via de website verstrekken, maar ook op andere manieren, bijvoorbeeld telefonisch of tijdens een gesprek. Denk aan: NAW-gegevens, geboortedatum, je telefoonnummer en je e-mailadres. Naast deze gegevens die je ons zelf verstrekt, wordt ook een aantal gegevens van jou automatisch geregistreerd wanneer je bijvoorbeeld onze website bezoekt, zoals welke webpagina’s je bezoekt, uit welke plaats of regio je afkomstig bent, wat de naam is van je computersysteem of ander device en type internetbrowser. Deze gegevens verzamelen wij via Cookies.

De informatie over je klik- en zoekgedrag en de locaties die je hebt bezocht, kan door ons gebruikt worden. Al deze informatie maakt het mogelijk om onze klanten en websitebezoekers in groepen (segmenten) in te delen met gezamenlijke kenmerken zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Zo kunnen wij gerichtere marketing verzorgen aan de hand van deze segmenten. Ook kunnen we op basis van deze informatie de website aanpassen om bijvoorbeeld de indeling voor jou handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde voorstellingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. We proberen op basis van de informatie die we van jou hebben onze communicatie met je via nieuwsbrieven, banners of advertenties zo relevant en interessant mogelijk te maken. Wij meten bovendien de effectiviteit van onze campagnes.


1.2 Gebruik van gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven en andere (marketing)informatie
Je kunt zelf via de instellingen op de website aangeven of je berichten van ons wilt ontvangen met informatie over het programma maar ook serviceberichten die handig zijn vooraf of na je bezoek aan het theater. Via onze website kun je je bovendien voor onze nieuwsbrief inschrijven. Je kunt jezelf altijd weer uitschrijven voor e-mailings, wanneer je deze niet langer wenst te ontvangen. Je kunt bovendien altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden via de hieronder opgenomen contactgegevens.


1.3 Bewaartermijn van je persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende een periode van drie jaar. We verwijderen je gegevens wanneer je langer dan drie jaar niet actief gebruikt hebt gemaakt van onze diensten zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Alleen die gegevens die we verplicht zijn te bewaren onder belasting- en boekhoudverplichtingen zullen we bewaren.


2. Cookies

Veel van de in dit Privacy Statement genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die jouw browser opslaat wanneer je onze website bezoekt of reserveringen doet. Wij gebruiken ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels en tags. Bezoek je onze website opnieuw, dan wordt je device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om jouw favorieten te onthouden, om je accountgegevens te bewaren zodat je ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren bij het inloggen, maar ook om je gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, word je altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. In ons Cookie Statement lees je meer over ons gebruik van cookies, onder andere welke cookies precies worden geplaatst, het doel van de cookies en de bewaartermijn.


3. Verstrekking van je persoonsgegevens

Alleen de medewerkers van De Cacaofabriek die toegang nodig hebben in verband met het leveren van de dienst krijgen toegang tot de persoonsgegevens en alleen tot die gegevens die daarvoor nodig zijn. Klantgegevens, die worden vastgelegd bij het doen van een transactie, worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden. Alleen met betrekking tot dat doel worden de vastgelegde gegevens gedeeld met Het Speelhuis. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken die bepaalde diensten aan ons leveren zoals bijvoorbeeld het hosten van de website of andere (IT) diensten, aan onze payment provider voor het regelen van de betaling aan de deelname aan locaties, aan professionele adviseurs (zoals accountants of advocaten) of aan autoriteiten of opsporingsautoriteiten (voor zover we daartoe verplicht zijn). In geval van verstrekking aan een derde partij zorgen we dat deze partijen de gegevens alleen voor het doeleinde zullen gebruiken waarvoor de gegevens verstrekt zijn (met uitzondering van autoriteiten en opsporingsautoriteiten). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan impresariaten of andere boekingsbureaus waarmee wij nauw samenwerken.


4. Beveiliging

We zullen jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik of andere vormen van onrechtmatig of onbevoegd gebruik, waaronder vernietiging, verlies of wijziging. We zullen ook van onze serviceproviders verlangen dat deze de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen.


5. Inzagerecht en wijziging — en andere verzoeken

Wij communiceren op diverse manieren met jou, onder andere via e-mail. Onze berichten vind je in je mailbox. Je kunt via de instellingen van onze website een keuze maken om additionele informatie van ons te ontvangen, zoals bijvoorbeeld over het nieuwe seizoensprogramma of over welk genre je informatie wenst te ontvangen. Je kunt je persoonsgegevens zelf aanpassen in je omgeving op de website en je kunt zelf op elk gewenst moment het door jou aangemaakte account verwijderen, conform onze Algemene Voorwaarden.

Je hebt daarnaast het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Wanneer de gegevens incorrect, incompleet of in strijd met toepasselijk recht worden verwerkt, kun je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken (voor zover relevant). Je hebt onder omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en het recht om de persoonsgegevens in een gangbaar format van ons te verkrijgen, voor zover beschikbaar.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt er ook voor kiezen om je te wenden tot de functionaris voor de Gegevensbescherming van De Cacaofabriek, via het algemene nummer 0492-529009 of via info@cacaofabriek.nl. In geval van klachten kun je je ook hier melden of je kunt je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
We horen het graag wanneer je vragen hebt over dit privacy statement of over ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

De Cacaofabriek
Cacaokade 1
5705 LA Helmond
info@decacaofabriek.nl
We kunnen dit statement van tijd tot tijd updaten. Wanneer we dat doen, publiceren we een nieuw statement op onze website.

Cacaofabriek logo

Kies een taal