Bomen over bomen

Expo

Bomen over bomen

Podium

Een middag over bomen in De Cacaofabriek met Marie Lexmond en Pierke Hulshof
Kunnen we bomen, die nu omgekapt worden terwijl ze nog gezond zijn, verplaatsten? Ja.
Kunnen we zo bijdragen leveren tegen het opwarmen van de aarde? Ja.
Mogen we genieten van een prachtige natuur? Ja.
Is het verplaatsen van bomen te betalen? Ja

Wat maakt dan dat we dat niet meer doen? Dat we geen nieuwe bossen maken met oudere bomen. Parken vol zetten met bomen en genieten van onze vrienden?

Pierke Hulshof
Pierke Hulshof richtte in 2018 Onderzoeksatelier Pierke Hulshof op. Vanuit een lopend onderzoek naar de menselijke eigenschappen van bomen voelt hij zich genoodzaakt om de mens weer onderdeel te laten zijn van de natuur. We zijn niet meer en we zijn ook niet minder dan andere onderdelen in de na-tuur. Als ruimtelijk ontwerper liep hij steeds vaker tegen een berg van afvalhout op. De frustratie die er ontstond bij het idee dat er alleen maar gekeken werd naar het economische belang in plaats van naar ecologische (en dus het ethische) belang binnen een ontwerp. Binnen het project ‘de Tafel van Zeven’ zoekt Pierke naar een bewustere omgang met hout. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere ontwerpers. Door zich te focussen op de bron, de boom in dit geval, wordt er empathie gecreëerd wat weer leidt een omgang met eerbied. Onder de kop ‘de tafel van zeven’ vind je meer informatie over dit project. Door menselijke eigenschappen te koppelen aan de eigenschappen van bomen en het daarbijbeho-rende hout ontstaan er erg persoonlijke uitgangspunten voor een gewenst meubel. Het meubel wat daaruit ontstaat krijgt vanaf dag één, een zeer hoge emotionele waarde en wordt daardoor erg duur-zaam.

Marie lexmond
Het Brugwachtershuisje heeft tot en met 6 oktober 2019 onderdak geboden aan een project van Marie Lexmond: three times three equals tree to the millionth. Lexmond is conceptueel kunstenaar met een voorkeur voor maatschappelijke thema’ s. In het brugwachtershuisje heeft ze onderzocht of zij een bos kan oprichten voor oudere bomen die met kap bedreigd worden. Lexmond wil een omslag in ons den-ken bewerkstelligen: we hebben niet in de gaten wat de natuur voor ons welzijn betekent. Wat haar periode in het Brugwachtershuisje heeft opgeleverd vertelt zij op 3 november.

03 nov. - 03 nov.

2019

Cacaofabriek logo

Kies een taal